หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านน้อย หมู่่ 1 (จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์)
โดย : admin
อ่าน : 30
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์