หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 389
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์