ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแป้ง คำอ้าย
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :131 ม.2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
Telephone :081-741098
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :