ชื่อ - นามสกุล :นายคมเดช อัยย์ตระกูล
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงาน