ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,271
เดือนที่แล้ว
6,707
ปีนี้
7,978
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
7,978
ไอพี ของคุณ
35.175.133.127

-:- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 
-:- กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
-:- นโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-:- ขอเชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล 
-:- เชิญชวนปลูกต้นไม้ เนื่่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ 
-:- แจ้งไฟฟ้าดับ 
-:- ประกาศปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- อัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 
-:- ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 


สำรวจสอบเคสผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิดต.บงตันจำนวน 6 ราย
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑
คณะครู ศพด. บ้านน้อย กับกิจกรรมการสร้างสรรค์ ปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านน้อยก่อนรับเปิดภาคเรียน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
การสนับสนุนจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด
จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ผลการพิจารณาราคาขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคา 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคา 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักบุ้ง-หนองปู ด้วยวิธีประกวดราคอีเล็กทรอนิคศ์(E-bidding) 
-:- ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศราคากลาง
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบงตัน ม.5 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโท้ง ม. 2 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อย ม.1 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างมุมถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน ม. 7 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหลังโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ถึง ร่องน้ำหน้าโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล ม. 5 บริเวณข้างโรงเรียนบ้านบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ม. 7 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างมุมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าต้น หมู่ 7 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ 4 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 4 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2562 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 
-:- ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
-:- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560 
-:- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง -:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา) 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมข้อมูลกลาง อปทโครงการลดการใช้พลังงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินระบบจดทะเบียนพาณิชย์ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนlaasกรมบัญชีกลางสปสชกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ