ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ





E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
294
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,561
เดือนที่แล้ว
7,181
ปีนี้
83,425
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
318,979
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142






ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256709 ตุลาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256519 ตุลาคม 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 256518 ตุลาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256626 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน29 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน (คัดแยกก่อนทิ้้งจากครัวเรือน)05 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน09 กันยายน 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 (จากประปาข้างป่าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน)11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)08 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256312 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563)02 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 256401 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี23 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง02 กรกฎาคม 2563
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)17 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566)07 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)04 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา CCTV19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มกราคม 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลบงตัน หมู่ 1,2,3,4,5,704 กันยายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยริน หมู่ 6 บริเวณสี่แยกสวนหญ้า22 สิงหาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย09 สิงหาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน08 สิงหาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนหนองปู หมู่ 3 จากหน้าร้านเกษรการค้า ถึงปากทางเข้าดงหอบ้านโท้ง07 สิงหาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 ซอยข้างบ้านนายพรเทพ เงินถา26 กรกฎาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 บริเวณข้างสวนนางศรีมอญ แจ้มา06 กรกฎาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปู หมู่ 3 ริมดงหอหล่ายแก้ว05 กรกฎาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 จากหน้าบ้านนายติ๊บ บุญเขียว ถึงหน้าบ้านนายนวน สีน้ำเงิน05 กรกฎาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 บริเวณหน้าบ้านนายบุญมา นุเปี้ยต้15 มิถุนายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 จากหน้าบ้านนางศรีมอญ แจ้มา ถึงริมสระเก็บน้ำท้ายหมู่บ้าน15 มิถุนายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 สายข้างบ้านนางหนู ปาทะ ถึงข้างบ้านนายอัด มูลธิ14 มิถุนายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 บริเวณข้างบ้านนายพุธกัณฐ์ ปัญญามี14 มิถุนายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามห้วยแม่สิน บริเวณข้างสาวนนายบุญสม คำปัน (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) หมู่ 513 มิถุนายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 บริเวณข้างวัดท่าเดื่อทิศใต้09 มิถุนายน 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256604 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256614 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256603 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256510 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)09 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256506 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.256508 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)07 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)13 มกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256411 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)04 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)20 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256314 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256402 เมษายน 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1