ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256519 ตุลาคม 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 256518 ตุลาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256626 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน29 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน (คัดแยกก่อนทิ้้งจากครัวเรือน)05 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน09 กันยายน 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 (จากประปาข้างป่าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน)11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)08 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256312 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563)02 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 256401 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี23 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง02 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 256302 กรกฎาคม 2563
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)04 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา CCTV19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มกราคม 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดงหอบ้านเด่นป่าตัน หมู่ที่ 7 ตำบลบงตัน07 เมษายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 ตำบลบงตัน07 เมษายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 สายข้างบ้านนางสาวเกสร คำศรีจ๊ะ ถึงข้างบ้านนายแก้ว ใหม่พรม05 เมษายน 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บของภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน15 มีนาคม 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 จากหน้าบ้านนายสมเพชร ตั๋นจี๋ ถึงหน้าศาลา sml17 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 ข้างบ้านนายพันชัย ดีสา ถึงหน้าบ้านนางสุคำ เงินถา16 ธันวาคม 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายข้างบ้านนายปุ๊ด สมแก้ว ถึงข้างสวนนางหล้า แก้วปัน15 ธันวาคม 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายข้างบ้านนางสาวแพรพลอย คำปัน ถึงข้างบ้านนางสุปราณี นุเปี้ย15 ธันวาคม 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปู หมู่ 3 จากทางเข้าวัดหล่ายแก้ว ถึงสวนนายศักดา นุวัน03 พฤศจิกายน 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลบงตัน01 กันยายน 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนภายในบ้านห้วยริน หมู่ 6 สาย 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม ถ127-07 บ้านห้วยริน หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่01 กันยายน 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างแท้งก์น้ำประปาบ้านห้วยริน หมู่ 6 ตำบลบงตัน23 สิงหาคม 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบงตัน03 สิงหาคม 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคลองดินขุดภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 จากข้างบ้านนายสุรินทร์ แก้วผัด ถึงข้างสวนนางศรีมอญ แจ้มา04 กรกฎาคม 2565
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปู หมู่ 3 จากข้างบ้านนายดอกชัย หล้าลี่ ถึงข้างบ้านนายขจรศักดิ์ คำอ้าย04 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256604 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256614 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256603 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256510 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)09 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256506 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.256508 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)07 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)13 มกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256411 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)04 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)20 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256314 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256402 เมษายน 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1