ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
6,707
ปีนี้
8,464
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
8,464
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง02 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2563
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256229 พฤศจิกายน 2562
ผลการพิจารณาราคาขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 256106 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคา13 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคา13 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ตุลาคม 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักบุ้ง-หนองปู ด้วยวิธีประกวดราคอีเล็กทรอนิคศ์(E-bidding)21 ธันวาคม 2560
ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 11 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน13 พฤศจิกายน 2558
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจัดซื้อกล้อง (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด บ้านน้อย หมู่ 106 พฤศจิกายน 2558
เปลี่นแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจัดซื้อ (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด บ้านน้อย หมู่129 ตุลาคม 2558
เพิ่มเติมประกาศ29 ตุลาคม 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบงตัน12 มกราคม 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบงตัน หมู่ 511 มกราคม 2558
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา CCTV19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มกราคม 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบงตัน ม.5 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบงตัน07 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโท้ง ม. 207 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อย ม.107 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างมุมถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน ม. 707 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหลังโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ถึง ร่องน้ำหน้าโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา07 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล ม. 5 บริเวณข้างโรงเรียนบ้านบงตัน07 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ม. 707 พฤษภาคม 2563
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างมุมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าต้น หมู่ 730 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ 419 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านน้อย หมู่่ 1 (จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์)29 มกราคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 720 ธันวาคม 2562
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้านหนองปู หมู่ 320 ธันวาคม 2562
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางเหล็กข้างวัดบ้านโท้ง หมู่ 220 ธันวาคม 2562
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปู หมู่ 320 ธันวาคม 2562
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านห้วยริน หมู่ 620 ธันวาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 407 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 256316 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256209 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 256111 มกราคม 2562
ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 256106 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 256117 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 256003 ตุลาคม 2560
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง05 พฤษภาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1