ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
210
เมื่อวานนี้
358
เดือนนี้
5,214
เดือนที่แล้ว
8,929
ปีนี้
5,214
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
58,163
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563)02 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 256401 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี23 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง02 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 256302 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2563
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256229 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)31 กรกฎาคม 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสรางอาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 30 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,713 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2561)13 กุมภาพันธ์ 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้อย21 ธันวาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา CCTV19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มกราคม 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ=ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 (สายข้างบ้านนางแก้วลูน อินทจักร์ ถึง ข้างบ้านนายสนม จาเรือน)08 ธันวาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงตัน หมู่ 5 (สายข้างบ้านนายวีรชาติ หลังบะ ถึง ข้างบ้านนายวีรชัย แก้วหล้า)08 ธันวาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล06 สิงหาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ตาลบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 416 กรกฎาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน จากบ้านนายเทือง ปู่หย้อง ถึงบ้านนายพิพัฒน์ คำปัน16 กรกฎาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 124 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 424 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (จุดที่ 1) ลำห้วยแม่กองฮาว บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน23 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (จุดที่ 2) ลำห้วยแม่กองฮาว บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน23 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ลำห้วยแม่สิน) บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน23 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบงตัน ม.5 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบงตัน07 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโท้ง ม. 207 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อย ม.107 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างมุมถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน ม. 707 พฤษภาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากหลังโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ถึง ร่องน้ำหน้าโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา07 พฤษภาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 407 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 256316 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256209 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 256111 มกราคม 2562
ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 256106 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 256117 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 256003 ตุลาคม 2560
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง05 พฤษภาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1