ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
6,096
เดือนที่แล้ว
10,505
ปีนี้
34,183
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
87,132
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 (จากประปาข้างป่าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน)11 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)08 มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256312 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563)02 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 256401 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี23 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง02 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 256302 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2563
ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256229 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)31 กรกฎาคม 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสรางอาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 30 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,713 มิถุนายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน(เมรุ) หมู่ 3,5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโท้ง-ห้วยริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา CCTV19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มกราคม 2558
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 ตำบลบงตัน08 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำประปาบ้านหนองปู หมู่ 3 ตำบลบงตัน (บริเวณข้างวัดหล่ายแก้ว)08 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลบงตัน25 มกราคม 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (สถานีพลังงาน) อบต.บงตัน20 มกราคม 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหนองปู-หนองผักบุ้ง19 มกราคม 2564
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ=ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 (สายข้างบ้านนางแก้วลูน อินทจักร์ ถึง ข้างบ้านนายสนม จาเรือน)08 ธันวาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงตัน หมู่ 5 (สายข้างบ้านนายวีรชาติ หลังบะ ถึง ข้างบ้านนายวีรชัย แก้วหล้า)08 ธันวาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล06 สิงหาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ตาลบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 416 กรกฎาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน จากบ้านนายเทือง ปู่หย้อง ถึงบ้านนายพิพัฒน์ คำปัน16 กรกฎาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 124 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 424 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (จุดที่ 1) ลำห้วยแม่กองฮาว บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน23 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (จุดที่ 2) ลำห้วยแม่กองฮาว บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน23 มิถุนายน 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ลำห้วยแม่สิน) บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน23 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256314 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256402 เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256403 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256404 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256302 ธันวาคม 2563
รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 407 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 256316 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 256209 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 256111 มกราคม 2562
ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 256106 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 256117 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 256003 ตุลาคม 2560
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง05 พฤษภาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1