ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
222
เมื่อวานนี้
299
เดือนนี้
4,856
เดือนที่แล้ว
8,929
ปีนี้
4,856
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
57,805
ไอพี ของคุณ
3.239.233.139ผลการประเมินประสิทธิภาพอปท.(lpa) 2563

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  ได้ร้อยละ 80.9

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้รอยละ 96.2

ด้านที่ 3 การบริหารงารการเงินและการคลัง ได้ร้อยละ 82.2

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 88.82

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 80


 
28 สิงหาคม 2563