ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
205
เมื่อวานนี้
358
เดือนนี้
5,214
เดือนที่แล้ว
8,929
ปีนี้
5,214
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
58,163
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ การขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563

 

ลำดับ

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท/เดือน

1

บ้านพักอาศัย หลังคาเรือนละ

10

2

อาคารพาณิชย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมิได้ประกอบการค้า

30

3

อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้า ห้องละ

40

4

ร้านค้า (ไม่เกิน 50 ตารางเมตร)

40

5

ร้านค้า (ตั้งแต่ 51-150 ตารางเมตร)

80

6

ร้านค้า (เกิน 150 ตารางเมตรขึ้นไป)

120

7

โรงแรม บังกะโล เกสท์เฮาส์ รีสอร์ท ห้องพักรายวัน รายเดือน

120

8

โรงงาน โกดัง (ไม่เกิน 100 ตารางเมตร)

120

9

โรงงาน โกดัง (ตั้งแต่ 101 ตารางเมตร)

240

10

ตลาดนัด,สถานที่แสดง หรือ จำหน่ายสินค้า (ไม่เกิน 500 ตารางเมตร)

120

11

ตลาดนัด,สถานที่แสดง หรือ จำหน่ายสินค้า (ตั้งแต่ 501-1,000 ตารางเมตร

200

12

ตลาดนัด,สถานที่แสดง หรือ จำหน่ายสินค้า (เกิน 1,001 ตารางเมตร ขึ้นไป)

400

 

หมายเหตุ

  • อ้างอิงจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563
  • หากที่อยู่อาศัยหลังใดไม่มีผู้พักอาศัย หรือผู้ประกอบกิจการ หยุดพักหรือเลิกกิจการ ให้มาแจ้งข้อมูลต่องานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เพื่อตรวจสอบและละเว้นค่าธรรมเนียม
  • หากท่านไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ไปจัดเก็บ ท่านสามารถเข้ามาชำระค่าธรรมเนียมได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ในวันและเวลาราชการ

 

05 มกราคม 2564

ประกาศ การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

การมอบอำนาจของรองนายกอบต .ให้กับรองนายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
16 กันยายน 2563

ผลการประเมินประสิทธิภาพอปท.(lpa) 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  ได้ร้อยละ 80.9

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้รอยละ 96.2

ด้านที่ 3 การบริหารงารการเงินและการคลัง ได้ร้อยละ 82.2

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 88.82

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 80

28 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
16 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
10 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้มาสัมภาษณ์ในวันที่ 7 ส.ค.2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

06 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-5 ส.ค. 2563

31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
19 มิถุนายน 2563

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
16 มิถุนายน 2563

นโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
13 มิถุนายน 2563

ขอเชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เคยมาติดต่อราชการ กับ อบต.บงตัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามวัดความรับรู้ของบุคคลภายนอก (ประเมินของ ปปช.) โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือคลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/6wsml1 เข้าไปตอบแบบสอบถามได้เลย

01 มิถุนายน 2563

เชิญชวนปลูกต้นไม้ เนื่่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
เชิญชวนประชาชนชนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓  วันนอังคาร ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณป่าดอยกิ่วแล บ้านไร่ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
14 พฤษภาคม 2563

แจ้งไฟฟ้าดับ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
11 พฤษภาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (38 รายการ)