ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
218
เดือนนี้
5,291
เดือนที่แล้ว
9,836
ปีนี้
29,675
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
29,675
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2การมอบอำนาจของรองนายกอบต .ให้กับรองนายก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
16 กันยายน 2563

ผลการประเมินประสิทธิภาพอปท.(lpa) 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  ได้ร้อยละ 80.9

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้รอยละ 96.2

ด้านที่ 3 การบริหารงารการเงินและการคลัง ได้ร้อยละ 82.2

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 88.82

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 80

28 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
16 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
10 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้มาสัมภาษณ์ในวันที่ 7 ส.ค.2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

06 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-5 ส.ค. 2563

31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
19 มิถุนายน 2563

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
16 มิถุนายน 2563

นโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
13 มิถุนายน 2563

ขอเชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เคยมาติดต่อราชการ กับ อบต.บงตัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามวัดความรับรู้ของบุคคลภายนอก (ประเมินของ ปปช.) โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือคลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/6wsml1 เข้าไปตอบแบบสอบถามได้เลย

01 มิถุนายน 2563

เชิญชวนปลูกต้นไม้ เนื่่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
เชิญชวนประชาชนชนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓  วันนอังคาร ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณป่าดอยกิ่วแล บ้านไร่ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
14 พฤษภาคม 2563

แจ้งไฟฟ้าดับ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
11 พฤษภาคม 2563

ประกาศปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
13 เมษายน 2563

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
02 มีนาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)