ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
6,096
เดือนที่แล้ว
10,505
ปีนี้
34,183
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
87,132
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์12 มี.ค. 2564
2คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย12 มี.ค. 2564
3คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 มี.ค. 2564
4คู่มือ การรับชําระภาษีปาย12 มี.ค. 2564
5คู่มือ การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 มี.ค. 2564
6 การจดทะเบียนพาณิชย(ตั้งใหม)12 มี.ค. 2564
7 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)12 มี.ค. 2564
8การจดทะเบียนพาณิชย(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)12 มี.ค. 2564
9คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร11 มี.ค. 2564
10คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร11 มี.ค. 2564
11คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม ม.2111 มี.ค. 2564
12คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ตาม ม.3311 มี.ค. 2564
13คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร11 มี.ค. 2564
14รวมขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการงานต่างๆ6 พ.ค. 2562

1