ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
6,096
เดือนที่แล้ว
10,505
ปีนี้
34,183
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
87,132
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (1) 1 ม.ค. 2563กองช่างDownload
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 1 ม.ค. 2563กองช่างDownload
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1 ม.ค. 2563กองคลังDownload
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 1 ม.ค. 2563กองคลังDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1