ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
218
เดือนนี้
5,291
เดือนที่แล้ว
9,836
ปีนี้
29,675
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
29,675
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (1) 1 ม.ค. 2563กองช่างDownload
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 1 ม.ค. 2563กองช่างDownload
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1 ม.ค. 2563กองคลังDownload
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 1 ม.ค. 2563กองคลังDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1