ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
6,096
เดือนที่แล้ว
10,505
ปีนี้
34,183
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
87,132
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183

ลดปัญหาหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลบงตัน

18 มีนาคม 2564

เชิญชวนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ขอเชิญประชาชน หน่วยงาน ที่เคยมาติดต่อราชการกับอบต.บงตัน ร่วมตอบแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อเข้าตอบได้เลย

16 มีนาคม 2564

ร่วมกันปัองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
09 มีนาคม 2564

ตรวจสอบสถานที่ดำเนินโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

นายก อบต.บงตัน ร่วมกับกองช่างและผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ดำเนินโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ และประชุมเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

22 กุมภาพันธ์ 2564

ร่วมใจป้องกันโควิด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
05 มกราคม 2564

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้คะแนนความพึงพอใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
04 มกราคม 2564

การก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ดอยแม่สิน ดอยห้วยส้ม ดอยหนองอึ่ง ดอยบ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสบทบราษฎรในการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ดอยแม่สิน ดอยห้วยส้ม ดอยหนองอึ่ง ดอยบ่อแก้ว 

18 พฤศจิกายน 2563

การเตรียมความพร้อมจัดงานยี่เป็ง ลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ,ผู้นำตำบลบงตัน,ตัวแทนแม่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุม เตรียมงานสืบสานประเพณียี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
02 ตุลาคม 2563

โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร "การอบรมโคก หนอง นา โมเดล " วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า

26 สิงหาคม 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563  ได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

ด้านที่ 1การบริหารจัดการ ได้ 80.9

ด้านที่ 2การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้ 96.2

ด้านที่ 3การบริหารงานเงินและคลัง ได้ 82.27

ด้านที่ 4การบริการสาธารณะ 88.82

ด้านที่ 5ด้านธรรมาภิบาล ได้ 80

 

 

20 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  งบประมาณ 40,690,600 บาท

 

17 สิงหาคม 2563

จิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ณ  รร.บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

จิตอาสาพระราชทาน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา รพ.สต.บ้านน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อบต.บงตัน จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนตำบลบงตัน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ รร.บ้านน้อยห้วยรินวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

16 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดนัดรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

งานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองคลัง ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การเปิดตลาดนัดรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม และการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563

10 กรกฎาคม 2563

สำรวจสอบเคสผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิดต.บงตันจำนวน 6 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ(พช.)อบต.บงตันร่วมกับนักพัฒนาชุมชนนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงใหม่สำรวจสอบเคสผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิดต.บงตันจำนวน 6 ราย
โดยการช่วยเหลือรายละ  2000 บาทตามหลักเกณฑ์คนที่ไม่ได้รับการเยียวยาทุกกรณีคับ...

14 พฤษภาคม 2563

 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ตำบลบงตัน.

13 พฤษภาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)