ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด




facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ



E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
2,262
เดือนที่แล้ว
7,277
ปีนี้
55,697
ปีที่แล้ว
92,168
ทั้งหมด
200,814
ไอพี ของคุณ
35.168.110.128

1
จิตอาสาทำความดี ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร อบต.บงตัน ร่วมกันล้างถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่น ตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำทางสาถารณะ ในหมู่ 3 บ้านหนองปู  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2565

โครงการสร้าง/ซ่อมเเซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
นำโดย นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน พร้อมด้วยสมาชิกเเละพนักงาน ได้ส่งมอบห้องน้ำ ตามโครงการสร้าง/ซ่อมเเซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมาาชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565
11 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ส.ค.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
05 สิงหาคม 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีอำเภอดอยเต่า ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันลูกน้้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไช้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.บงตัน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันลูกน้้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไช้เลือดออก ในหมู่บ้าน

17 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาฯเราทำความดี,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 อบต.บงตัน ร่วมกับ อำเภอดอยเต่า ส่วนราชการอำเภอดอยเต่า ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านโท้ง ตำบลบงตัน

09 มิถุนายน 2565

กิจกรรมตรวจเยี่ยม ศพด.ในสังกัดตำบลบงตันทั้ง 3 ศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

กิจกรรมตรวจเยี่ยม ศพด.ในสังกัดตำบลบงตันทั้ง 3 ศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงระหว่างรออนุมัติเห็นชอบให้เปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

20 พฤษภาคม 2565

พ่นหมอกควันกำจัดยุง,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุง และมอบทรายเทมีฟอส (ทรายอะเบท) ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย

17 พฤษภาคม 2565

โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย เพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ต.บงตัน ซึ่งเริ่มขุดทำบ่อเก็บก๊าซและท่อวางก๊าซ

17 พฤษภาคม 2565

ซ่อมไฟฟ้าถนน บ้านห้วยริน หมู่ 6 ต.บงตัน จำนวน 8 จุด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
02 พฤษภาคม 2565

ด่านชุมชน เทศกาลสงกรานต์ 2565  (7วันอันตราย),องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน ร่วมกับฝ่ายปกครอง รพสต.บ้านน้อย และส่วนราชการ จัดตั้งด่านชุมชน เทศกาลสงกรานต์ 2565 (7วันอันตราย) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

17 เมษายน 2565

การรับโอนครุภัณฑ์กีฬา,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

เทศบาลนครลำปาง ได้โอนครุภัณฑ์การกีฬา ให้กับ อบต.บงตัน จำนวน 21 ชุด เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ใช้ออกกำลังกาย

25 มีนาคม 2565

ดำเนินกิจกรรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงาน ปปช.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อจัดตัั้งชมรม STRONG อำเภอดอยเต่า โดย อบต.บงตันได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ จัดกิจกรรม และนายก อบต.บงตันได้มอบหมายให้ นายสว่าง ปันศิริ รองนายก อบต.บงตัน  ตลอดจน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ด้วย

10 มีนาคม 2565

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
08 มีนาคม 2565

อบรมจิตอาสาสมัครควบคุมและป้องการไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บงตัน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาสมัครดับควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยมีผู้นำชุมชน และจิตอาสาฯเข้าร่วมจำนวน 50 คน

17 กุมภาพันธ์ 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (62 รายการ)