ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
181
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
5,073
เดือนที่แล้ว
9,836
ปีนี้
29,457
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
29,457
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109การก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ดอยแม่สิน ดอยห้วยส้ม ดอยหนองอึ่ง ดอยบ่อแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสบทบราษฎรในการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ดอยแม่สิน ดอยห้วยส้ม ดอยหนองอึ่ง ดอยบ่อแก้ว 

31 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร "การอบรมโคก หนอง นา โมเดล " วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า

26 สิงหาคม 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563  ได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

ด้านที่ 1การบริหารจัดการ ได้ 80.9

ด้านที่ 2การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้ 96.2

ด้านที่ 3การบริหารงานเงินและคลัง ได้ 82.27

ด้านที่ 4การบริการสาธารณะ 88.82

ด้านที่ 5ด้านธรรมาภิบาล ได้ 80

 

 

20 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  งบประมาณ 40,690,600 บาท

 

17 สิงหาคม 2563

จิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ณ  รร.บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

จิตอาสาพระราชทาน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา รพ.สต.บ้านน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อบต.บงตัน จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนตำบลบงตัน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ รร.บ้านน้อยห้วยรินวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกน้ำยุงลาย การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

16 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดนัดรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

งานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองคลัง ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การเปิดตลาดนัดรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม และการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563

10 กรกฎาคม 2563

สำรวจสอบเคสผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิดต.บงตันจำนวน 6 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ(พช.)อบต.บงตันร่วมกับนักพัฒนาชุมชนนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงใหม่สำรวจสอบเคสผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิดต.บงตันจำนวน 6 ราย
โดยการช่วยเหลือรายละ  2000 บาทตามหลักเกณฑ์คนที่ไม่ได้รับการเยียวยาทุกกรณีคับ...

14 พฤษภาคม 2563

 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานไฟฟ้า กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย ตำบลบงตัน.

13 พฤษภาคม 2563

คณะครู ศพด. บ้านน้อย กับกิจกรรมการสร้างสรรค์ ปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านน้อยก่อนรับเปิดภาคเรียน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th21 เมษายน 2563

การสนับสนุนจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
9/4/2563
นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด่านตรวจคัดกรองโรค พื้นที่ตำบลบงตัน พร้อมมอบน้ำดื่ม ครื่องดื่มบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำการคัดกรองรถขาเข้าหมู่บ้านทุกคัน 100%
10 เมษายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย),องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

11 ธันวาคม 2562

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสุพิชญ์ชญา ธนิตสิริโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน พนักงานอบต.บงตัน ส่วนราชการและประชาชนในอำเภอดอยเต่า ร่วมงานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงค์ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า ณสวนป่าชุมชน หมู่ที่๖ บ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
31 กรกฎาคม 2562

การป้องกันและแก้ไขโรคไช้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน ร่วม รพสต.บ้านน้อย อสม.ตำบลบงตัน ร่วมกันพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตตำบลบงตัน

24 มิถุนายน 2562

ร่วมกันสืบสารประเพณีสระเกล้าดำหัว ปี๋ใหม่เมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนในอำเภอดอยเต่า ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยเต่า และเจ้าคณะตำบลบ้านแอ่น บงตัน

25 เมษายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (22 รายการ)