ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

1
ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมฯและภาษีที่ดินฯ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
31 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน  เรื่่อง ประกาศรายชื่อผู้รายการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน  เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

24 พฤษภาคม 2566

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
05 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
31 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20  มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

21 มีนาคม 2566

การประชาคมเพื่อเสนอความต้องการขยายการใช้พลังงานทดแทน(ก๊าซชีวภาพ)ในภาคครัวเรือน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอยและเสนอความต้องการขยายเพื่อขยายการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน ในหมู่ที่ 1,2,4,6 ตำบลบงตัน 

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศการห้ามเข้าเขตป่าสงวนแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

กองคลัง งานจัดเก็บจะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บบขยะฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของประชาชนในตำบลบงตัน

ในวัน เวลา และสถานที่ กำหนดตามประกาศนี้

13 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ประจำปีงบประมาณ 2566

09 มกราคม 2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายหน้านางสาวแพรพลอย คำปัน ถึงข้างบ้านนางสาวสุปราณี นุเปี๊ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

ผู้รับจ้างเริ่มทำการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 สายหน้านางสาวแพรพลอย คำปัน ถึงข้างบ้านนางสาวสุปราณี นุเปี๊ย

05 มกราคม 2566

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
03 มกราคม 2566

การตั้งด่านชุมชน 7วันอันตราย ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การตั้งด่านชุมชน 7วันอันตราย ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายปกครองตำบลบงตัน รพ.สต.บ้านน้อย (อสม.) อปพร. ชรบ.

29 ธันวาคม 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากข้างบ้านนายปุ๊ด สมแก้ว ถึงข้างสวนนางหล้า แก้วปัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากข้างบ้านนายปุ๊ด สมแก้ว ถึงข้างสวนนางหล้า แก้วปัน 27/12/2565

28 ธันวาคม 2565

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์คัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตัน สถานีตำรวจดอยเต่า ปกครองอำเภอดอยเต่า โรงพยาบาลดอยเต่า สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า ผู้นำหมู่บ้าน ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์คัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบงตัน

07 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (119 รายการ)