ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
297
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,561
เดือนที่แล้ว
7,181
ปีนี้
83,425
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
318,979
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142

1
กิจกรรมวันปิยมหาราช และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ลำห้วยนากาย บ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายคมเดช อัยย์ตระกูล พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า และกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณลานหน้าทะเลสาปดอยเต่า

13 ตุลาคม 2566

กองการศึกษาฯ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

27 กันยายน 2566 กองการศึกษาฯ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

27 กันยายน 2566

อบรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบงตัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบรมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบงตัน  ตามโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัย  ในวันที่  26  ก.ย.  2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

26 กันยายน 2566

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพอบต.บงตันร่วมกับบ้านพักเด็กจ.เชียงใหม่จัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นต.บงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
22 กันยายน 2566

ตรวจรับ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล (หมู่ 3 บ้านหนองปู) จำนวน 8 กล้อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
21 กันยายน 2566

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 จากหน้าบ้านนายติ๊บ บุญเขียว ถึงหน้าบ้านนายนวน สีน้ำเงิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

แจ้งความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 จากหน้าบ้านนายติ๊บ บุญเขียว ถึงหน้าบ้านนายนวน สีน้ำเงิน บัดนี้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว งบข้อบัญญัติ 2566 วงเงิน 170,000 บาท 07/09/2566

07 กันยายน 2566

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 บริเวณข้างสวนนางศรีมอญ แจ้มา - งานเทคอนกรีตท้องรางระบายน้ำ - เข้าแบบข้างรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

แจ้งความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโท้ง หมู่ 2 บริเวณข้างสวนนางศรีมอญ แจ้มา - งานเทคอนกรีตท้องรางระบายน้ำ - เข้าแบบข้างรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต งบประมาณในข้อบัญญัติ 2566 วงเงิน 200,000 บาท 07/09/2566

07 กันยายน 2566

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพอบต.บงตันมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
06 กันยายน 2566

จัดทำอบรมโครงการอบรมการจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำอบรมโครงการอบรมการจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน โดยได้เชิญแกนนำ คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต อสม. ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

17 สิงหาคม 2566

กิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อบต.บงตันร่วมกับปกครองอำเภอดอยเต่า ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการจิดอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง ณ ห้วยแม่ตาล หมู่ที่ 7 ตำบลบงตัน อ.ดอยเต่า

25 กรกฎาคม 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบงตันจัดผึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ อบต.นาทราย อำเภอลี้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด่วย

21 กรกฎาคม 2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อัพเดทโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางเหล็กภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 บริเวณหน้าบ้านนายบุญมา นุเปี้ย  งบประมาณจ่ายขาดสะสมวงเงิน 373,000 บาท

17 กรกฎาคม 2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 บริเวณข้างวัดท่าเดื่อทิศใต้  ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

อัพเดทโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 บริเวณข้างวัดท่าเดื่อทิศใต้  งบประมาณจ่ายขาดสะสม วงเงิน 487,000 บาท

17 กรกฎาคม 2566

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพได้บริการคนพิการไปเปิดบัญชีที่ธกส.สาขาดอยเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
13 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (135 รายการ)