ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

1
งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพอบต.บงตันได้จัดอบรมโครงการทำน้ำยาล้างจานและทำน้ำยาซักผ้าให้กับประชาชนตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
26 พฤษภาคม 2566

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพอบต.บงตันร่วมกับอบจ.ชม.ลงเยี่ยมและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
26 พฤษภาคม 2566

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
28 เมษายน 2566

ลงสอบเคสช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา/ผู้ยากไร้ตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ อบต.บงตันลงสอบเคสช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา/ผู้ยากไร้ตำบลบงตัน

26 เมษายน 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.-3 พ.ศ. 2566

24 เม.ย.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 1 ศาลากลางบ้าน

25 เม.ย.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 2 ศาลากลางบ้าน

26 เม.ย.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 3 ศาลากลางบ้าน

27 เม.ย.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 3 วัดหล่ายแก้ว

28 เม.ย.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 4 ศาลากลางบ้าน

1 พ.ค.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 5 ศาลากลางบ้าน

2 พ.ค.2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 6 ศาลากลางบ้าน

3 พ.ค. 2566 เวลา 08.30-12.00 ณ  หมู่่ 7 ศาลากลางบ้าน

 

25 เมษายน 2566

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง รพ.สต. อสม. ในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติการ

11 เมษายน 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2566 ได้จัดทำอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยได้เชิญแกนนำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต อสม หมู่1-7 เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

05 เมษายน 2566

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพร่วมกับนิคมปกครองตนเองดอยเต่าสอบเคสช่วยเหลือผู้พิการ/กลุ่มเปราะบางต.บงตันเพื่อหาแนวทางของป.ช่วยเหลือต่อไป,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่4เม.ย.2566 งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพร่วมกับนิคมปกครองตนเองดอยเต่าสอบเคสช่วยเหลือผู้พิการ/กลุ่มเปราะบางต.บงตันเพื่อหาแนวทางของป.ช่วยเหลือต่อไป

04 เมษายน 2566

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบงตัน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบงตัน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566

30 มีนาคม 2566

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ตำบลบงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

วันที่ 15 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ตำบลบงตัน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และวางแผนการดำเนินการของกลุ่มและบริหารจัดการพื้นที่ใช้น้ำในอนาคต ทั้งนี้ได้แต่ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

29 มีนาคม 2566

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบงตัน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า นายนิธิ พรหมปัญญาพร้อมคณะผู้ตรวจ

28 มีนาคม 2566

การจัดทำถังขยะเปียกในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การจัดทำถังขยะเปียกในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บงตัน

28 มีนาคม 2566

งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพอบต.บงตันร่วมกับผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านส.อบต.บงตันมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงต.บงตัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th
28 มีนาคม 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบงตัน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบงตัน
-วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 06.00 น. บ้านน้อย,บ้านห้วยริน,บ้านโท้ง,บ้านหนองผักบุ้ง
-วันที่ 25 มี.ค. 2566 เวลา 06.00 น. บ้านบงตัน,บ้านเด่นป่าตัน,บ้านหนองปู

ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ได้นำสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร

27 มีนาคม 2566

การเยี่ยมชมศูนย์ดิจิตอล ต.บงตัน โดยท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล,องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน,bongtun.go.th

การเยี่ยมชมศูนย์ดิจิตอล ต.บงตัน โดยท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

24 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (102 รายการ)