ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 19 มิ.ย. 2563
2ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 19 มิ.ย. 2563
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มิ.ย. 2563
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15 มิ.ย. 2563
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 มิ.ย. 2563
6มาตรการป้องกันการรับสินบน12 มิ.ย. 2563
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ17 ก.พ. 2563
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ14 ม.ค. 2563

1