ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ





E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
274
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,561
เดือนที่แล้ว
7,181
ปีนี้
83,425
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
318,979
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)25 พ.ค. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)25 พ.ค. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 11)25 พ.ค. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)25 พ.ค. 2566
5แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25708 ก.ย. 2564
6แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)9 มี.ค. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)9 มี.ค. 2564
8แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)9 มี.ค. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)9 มี.ค. 2564
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)8 มี.ค. 2564
11แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)8 มี.ค. 2564
12แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)8 มี.ค. 2564
13แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)8 มี.ค. 2564
14แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ปี 2561-256519 มิ.ย. 2563

1