ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
220
เดือนนี้
1,756
เดือนที่แล้ว
6,240
ปีนี้
38,696
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
274,250
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ11 มี.ค. 2564
2คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย11 มี.ค. 2564
3แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น11 มี.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ11 มี.ค. 2564
5คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ11 มี.ค. 2564
6คู่มือปฏิบัติงานด้านการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน11 มี.ค. 2564
7คู่มือแนวทางการจัดทำประวัติ11 มี.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖011 มี.ค. 2564
9คู่มือระบบccis11 มี.ค. 2564
10คู่มือการเลื่อนระดับ11 มี.ค. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี11 มี.ค. 2564
12คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11 มี.ค. 2564
13คู่มือระบบe-GP11 มี.ค. 2564
14คู่มือระบบ e-plan11 มี.ค. 2564
15คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม28 ก.ค. 2563
16ตัวอย่างหนังสือราชการ15 ก.ค. 2563
17กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น9 ก.ค. 2563
18แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการในคอมพิวเตอร์26 พ.ค. 2563
19คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจการสภา4 พ.ค. 2563
20คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ29 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|