ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
321
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,561
เดือนที่แล้ว
7,181
ปีนี้
83,425
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
318,979
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142

ลำดับรายการวันที่
1การจดทะเบียนพาณิชย(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)12 มี.ค. 2564
2 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)12 มี.ค. 2564
3 การจดทะเบียนพาณิชย(ตั้งใหม)12 มี.ค. 2564
4คู่มือ การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 มี.ค. 2564
5คู่มือ การรับชําระภาษีปาย12 มี.ค. 2564
6คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 มี.ค. 2564
7คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย12 มี.ค. 2564
8คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์12 มี.ค. 2564
9คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร11 มี.ค. 2564
10คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ตาม ม.3311 มี.ค. 2564
11คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม ม.2111 มี.ค. 2564
12คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร11 มี.ค. 2564
13คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร11 มี.ค. 2564
14รวมขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการงานต่างๆ6 พ.ค. 2562

1