ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ





E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
328
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,561
เดือนที่แล้ว
7,181
ปีนี้
83,425
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
318,979
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 115 ก.พ. 2566
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256510 พ.ย. 2565
3เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 19 พ.ย. 2565
4เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 2 พ.ย. 2565
5บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 323 ส.ค. 2565
6บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 215 ส.ค. 2565
7บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 15 ส.ค. 2565
8บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 25 ส.ค. 2565
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 25665 ส.ค. 2565
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25651 ส.ค. 2565
11เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11 ส.ค. 2565
12เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 27 ก.ค. 2565
13บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 15 พ.ค. 2565
14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25652 พ.ค. 2565
15เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 129 เม.ย. 2565
16เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 29 เม.ย. 2565
17บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 211 มี.ค. 2565
18ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25652 มี.ค. 2565
19เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 131 ม.ค. 2565
20ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565 28 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|