ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
612
เดือนนี้
4,541
เดือนที่แล้ว
6,766
ปีนี้
62,824
ปีที่แล้ว
90,437
ทั้งหมด
298,378
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
81ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส22 ก.พ. 2562
82ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256218 ก.พ. 2562
83ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง30 ม.ค. 2562
84คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์29 ม.ค. 2562
85แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561- พ.ศ.256414 ม.ค. 2562
86มาตรการประหยัดพลังงาน17 ส.ค. 2560
87คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน17 ส.ค. 2560
88ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 256๑–๒๕๖๔29 พ.ค. 2560
89การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. 1 พ.ค. 2558
90ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต1 ต.ค. 2557

|< << 1 2 3 45