ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
2,774
เดือนที่แล้ว
5,324
ปีนี้
73,023
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
125,972
ไอพี ของคุณ
44.192.254.246

-:- การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำหรับการติดต่อราชการกับ อบต.บงตัน 
-:- เชิญชวนรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 
-:- การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ 
-:- มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 
-:- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2654 
-:- สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) 
-:- การลงนามรับเงินสมทบ กองทุน สปสช. 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ตำบลบงตันได้รับการสนับสนุนจากอบจ.เชียงใหม่คับ
การประชาคมตำบล
โครงการจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
การพ่นหมอกควัน กำจัดยุง รอบเดือน มิถุนายน 2564


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 (จากประปาข้างป่าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563) 
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 
-:- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 
ประกาศราคากลาง
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงตัน หมู่ที่ 5 (สายข้างบ้านนายชี แก้วหล้า) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งฝารางเหล็กระบายน้ำเพิ่มเติม บ้านหนองปู หมู่ 3 (จากข้างบ้านนายใหม่ ปู่เดือน ถึงลำเหมือง) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็ก บ้านโท้ง หมู่ 2 (จากข้างบ้านนายนริรันดร์ บุญเขียว ถึงข้างบ้านนางดุษฎี หลวงสุข) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองปู หมู่ 3 (ซอย 6 จากข้างสวนนางสาวเขมฤทัย ปู่เดือน ถึงข้างสวน นายแดง หม่องดอก) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลูกรังบ้านหนองปู หมู่ 3 (ซอย 5 ข้างสวนนายศรีใจ หม่องดอก ถึงข้างสวน นายใจ์ สิทธิ) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 เควีเอ พร้อมติดตั้ง) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลูกรังบ้านหนองปู หมู่ 3 (ซอย 7 ข้างสวนนายสมภพ จันดี) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ำประปาภายในหมู่บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 (บริเวฯสี่แยกแท็งค์ประปา) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางเหล็กระบายน้ำบ้านหนองปู หมู่ 3 จากบ้านนายอินทร์ ปู่เงิน ถึงร้านเกษรการค้า 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 4 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 
-:- รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 12 อัตรา (ตำบลละ 2 คน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา) 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจสอบเมลคู่มือประชาชนทุจริตสายตรง ปปช.กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมข้อมูลกลาง อปทโครงการลดการใช้พลังงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินระบบจดทะเบียนพาณิชย์ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนlaasกรมบัญชีกลางสปสชกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ