ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
6,096
ปีนี้
65,558
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
118,507
ไอพี ของคุณ
3.236.68.118มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ตำบลบงตันได้รับการสนับสนุนจากอบจ.เชียงใหม่คับ
การประชาคมตำบล
โครงการจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่
มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
การพ่นหมอกควัน กำจัดยุง รอบเดือน มิถุนายน 2564
การประชุมพนักงาน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดวางท่อประปาและระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ 1 (จากประปาข้างป่าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563) 
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 
-:- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 
ประกาศราคากลาง
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านน้อย หมู่ 1 (สายข้างบ้านนายวุฒิไกร ใจหนู) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านน้อย หมู่ 1 (สายจากศาลากลางบ้าน ถึงข้างบ้านนางก๋วน เนืองรอด) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านน้อย หมู่ 1 (สายข้างบ้านนางก๋วน เนืองรอด ถึงข้างบ้านนายวิชาญ ศิริหมี) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากหน้านายเสาร์ ปู่เงิน ถึงหน้าบ้านนายสุริยา พิวงค์ (ช่วงที่ 1) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อใหม่) บ้านหนองปู หมู่ 3 (หมวด 7 ชุมชนทิศตะวันตก) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางเหล็ก บ้านหนองปู หมู่ 3 (จากสี่แยกร้ายมายด์การค้า ถึงข้างบ้านนายอินทร์ ปู่เงิน) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 ตำบลบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำประปาบ้านหนองปู หมู่ 3 ตำบลบงตัน (บริเวณข้างวัดหล่ายแก้ว) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลบงตัน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 4 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 
-:- รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 12 อัตรา (ตำบลละ 2 คน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา) 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจสอบเมลคู่มือประชาชนทุจริตสายตรง ปปช.กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมข้อมูลกลาง อปทโครงการลดการใช้พลังงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินระบบจดทะเบียนพาณิชย์ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนlaasกรมบัญชีกลางสปสชกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ