ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจE-Learning

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/06/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
209
เดือนนี้
939
เดือนที่แล้ว
9,036
ปีนี้
18,521
ปีที่แล้ว
52,949
ทั้งหมด
71,470
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ การขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
-:- ประกาศ การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ 
-:- การมอบอำนาจของรองนายกอบต .ให้กับรองนายก อบต. 
-:- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ผลการประเมินประสิทธิภาพอปท.(lpa) 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
-:- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 


ร่วมใจป้องกันโควิด
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้คะแนนความพึงพอใจ
การก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ดอยแม่สิน ดอยห้วยส้ม ดอยหนองอึ่ง ดอยบ่อแก้ว
โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบงตัน
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563
การประชุมสภาสมัยสามัญ เพื่อรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563) 
-:- ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 
-:- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) 
ประกาศราคากลาง
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านเด่นป่าตัน หมู่ 7 ตำบลบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำประปาบ้านหนองปู หมู่ 3 ตำบลบงตัน (บริเวณข้างวัดหล่ายแก้ว) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลบงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (สถานีพลังงาน) อบต.บงตัน 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหนองปู-หนองผักบุ้ง 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการ=ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 (สายข้างบ้านนางแก้วลูน อินทจักร์ ถึง ข้างบ้านนายสนม จาเรือน) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงตัน หมู่ 5 (สายข้างบ้านนายวีรชาติ หลังบะ ถึง ข้างบ้านนายวีรชัย แก้วหล้า) 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล 
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่ตาลบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 4 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดภายในหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ม. 4 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2562 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 
-:- ส่งประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
-:- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560 
-:- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง -:- รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 12 อัตรา (ตำบลละ 2 คน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าส่วนการศึกษา) 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจสอบเมลคู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมข้อมูลกลาง อปทโครงการลดการใช้พลังงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินระบบจดทะเบียนพาณิชย์ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนlaasกรมบัญชีกลางสปสชกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ